Minister Tuomiojas tal vid högnivåmötet om utrotandet av våld mot kvinnor och flickor

Minister Tuomiojas tal vid högnivåmötet om utrotandet av våld mot kvinnor och flickor

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid Finlands, Liberias och FN:s jämställdhetsorganisation UM Womens högnivåmöte om utrotandet av våld mot kvinnor och flickor i New York den 25 september 2013

YK
ihmisoikeudet