Minister Tuomiojas tal vid en konferens om fredsmäkling i Istanbul

Utrikesminister Erkki Tuomioja talade i Istanbul vid en konferens om fredsmäkling under mötets högnivåsession på den 25 februari