Minister Tuomiojas tal vid säkerhetspolitiskt seminarium

Utrikesminister Erkki tuomioja höll ett tal vid seminariet "Changing Security Environment – Challenges in the North" på Hanaholmen den 12 april 2012.