Minister Tuomiojas tal när vapenhandelsfördraget undertecknades i New York

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett tal under certemonin när det internationella vapenhandelsfördraget öppnades för undertecknande i New York den 3 juni 2013.