Ministeri Toivakan puhe koulutusvienti-tilaisuudessa Finlandia-talolla

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan puhe infotilaisuudessa koulutusviennin esteiden purkamisesta Finlandia-talolla 22.10.2015.

[Muutosvarauksin]

Hyvät koulutusvientimme osaajat, tukijat ja tiedotusvälineiden edustajat,

Omasta puolestani toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, jossa on tarkoitus jakaa ajankohtaista tietoa koulutusviennistä – sen sekä onnistumisista että lähiajan askeleista viennin tukemiseksi ja esteiden poistamiseksi.

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että hallitusohjelmaan kirjattu tavoite ottaa käyttöön lukuvuosimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille korkeakouluopiskelijoille suunnatusta vieraalla kielellä annetusta koulutuksesta on nyt konkretisoitunut hallituksen esitykseksi. Tämä tarkoittaa sekä Suomessa että myös ulkomailla annettavaa tutkintoon johtavaa koulutusta maksua vastaan. Arvioiden mukaan rahaa tällä alalla liikkuu globaalisti yli sata miljardia euroa, mikä antaa meille paljon mahdollisuuksia kasvattaa vientituloja.

Haluan korostaa, että koulutusvientiä on Suomessa edistetty jo vuosia ja onnistumisiakin on saatu – niistä kuulemme tänään esimerkkejä. Tekesin tekemä kysely oppimisalan yrityksille viime keväältä sai selville, että koulutusviennin arvo oli viime vuonna jo noin 268 miljoonaa euroa. Yritykset kasvavat nopeasti ja ne palkkaavat noin 560 uutta työntekijää kuluvan ja ensi vuoden aikana. Nyt annettava hallituksen esitys toteutuessaan muuttanee näitä lukuja reippaasti ylöspäin.

Team Finland –verkosto on perustettu tuomaan yhteen kaikki julkisen puolen vienninedistämistä tekevät toimijat. Yksi verkoston keskeinen voimavara on kansainväliset tiimimme, jotka toimivat lähetystöjemme yhteydessä maailmalla. Tiimien päätehtävänä on tukea vientiyrityksiämme eri markkina-alueilla mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti – yhden luukun periaatteella. Yritys voi olla varma siitä, että yhteydenotto mihin tahansa Team Finlandin toimijaan maailmalla tai kotimaassa tarkoittaa sitä, että juuri sille sopivia palveluja kartoitetaan ja tuotetaan kaikkien toimijoiden osalta – oli ne sitten rahoitusta tai erilaisia asiantuntijapalveluita. Tämä tarkoittaa myös koulutusvientiä – erityispiirteistään huolimatta koulutusviennin tulee saada kaikki samat Team Finland –palvelut käyttöönsä kuin muutkin vientisektorit. Ja voin teille kertoa, että toimijamme ovat innoissaan edistämässä koulutusvientiä.

Yksi tärkeä osa Team Finland –toimintaa ovat vienninedistämiseen tähtäävät matkat, joita tehdään pääosin ministerivetoisesti. Voin ilokseni todeta, että koulutusvienti on näkynyt jo vahvasti mukana yritysten osallistumisena myös omilla matkoillani – viimeksi lokakuun alussa Kazakstanissa, jossa suomalaista koulutusta arvostetaan erittäin korkealle, ja nyt seuraavaksi parin viikon kuluttua Saudi-Arabiassa ja Arabiemiraateissa. Uskon ja toivon, että koulutusvientiyrityksemme osallistuvat näille matkoille jatkossakin entistä enemmän.

Team Finland –verkostomme on siis täysin käytettävissä ja koulutusviennin suomia mahdollisuuksia ei pitäisi hukata. Tämä tietysti edellyttää myös sitä, että meillä ei ole esteitä koulutusviennin toteuttamiseksi täysimääräisesti ja että yrityksillämme on mahdollisuus tuottaa juuri niitä tuotteita ja palveluja, joita maailmalla kysytään. Suomella on erinomainen maine ja osaaminen juuri koulutusviennin osalta. Meillä on kilpailukykyä ja tarjontaa ja maailmalla etenkin kehittyvissä talouksissa on kysyntää laadukkaista koulutustuotteista. Kaikki palaset alkavat siis olla kohdallaan, jotta uusia menestystarinoita päästään rakentamaan yhdessä. Lukuvuosimaksuja koskeva uudistus on yksi askel – ja merkittävä sellainen – juuri tähän suuntaan.

kauppa
korkeakoulut
koulutus
opettajat
opetus
opiskelu