Minister Stubbs tal vid ett seminarium om Natos nya strategiska koncept

Utrikesminister Alexander Stubbs tal vid ett seminarium om Natos nya strategiska koncept i Helsingfors den 4 mars 2010.

NATO