Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal vid jubileumsseminariet UM 90

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal "Erfarenheter från fyra decennier i utrikesministeriets tjänst" vid jubileumsseminariet UM 90 i Helsingfors universitets festsal den 27 maj 2008.