Minister Lehtomäkis tal i Europaparlamentet om utsläppshandeln

Minister Paula Lehtomäki höll ett tal i Europaparlamentet tisdagen den 5 september om utsläppshandeln.