Minister Lehtomäkis tal i Europaparlamentet om den europeiska sociala modellen

Minister Paula Lehtomäki höll tisdagen den 5 september ett tal i Europaparlamentet om den europeiska sociala modellen.