Minister Lehtomäkis tal i Europaparlamentet om stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Albanien

Minister Paula Lehtomäki höll ett tal i Europaparlamentet onsdagen den 6 september om stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Albanien.