Tal av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki vid Europaparlamentets utskott för internationell handel den 18 december

Minister Lehtomäkis tal på engelska