Minister Hautalas tal vid utgivningen av rapporten Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2013

Utvecklingsminister Heidi Hautalas tal när Utvecklingspolitiska kommissionens rapport ”Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2013 – Ingen utveckling utan mänskliga rättigheter” gavs ut den 12 september 2013.