Minister Hautalas tal vid utgivningen av rapporten Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2013

Minister Hautalas tal vid utgivningen av rapporten Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2013

Utvecklingsminister Heidi Hautalas tal när Utvecklingspolitiska kommissionens rapport ”Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2013 – Ingen utveckling utan mänskliga rättigheter” gavs ut den 12 september 2013.