Kehitysministeri Paateron puhe Suomen UN Womenin  ja eduskunnan naisverkoston järjestämässä julkistamistilaisuudessa

Kehitysministeri Sirpa Paateron puhe Suomen UN Womenin  ja eduskunnan naisverkoston järjestämässä julkistamistilaisuudessa 10.12.2014 eduskunnan kansalaisinfossa YK:n pääsihteerin raportista "The World Survey 2014: Gender Equality and Sustainable Development". 

Arvoisat kuulijat!

On hienoa nähdä, että näin suuri joukko kiinnostuneita on kokoontunut kuulemaan ja keskustelemaan tasa-arvosta, erityisesti kestävän kehityksen ja tasa-arvon yhteydestä.

Tänään julkistettava YK:n pääsihteerin sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kestävää kehitystä koskeva raportti on erittäin ajankohtainen. Kuulemme sen suosituksista hetken kuluttua tarkemmin. Raportin viesti on, ettei kestävää kehitystä voida saavuttaa ilman selvää sitoutumista tasa-arvoon, naisten oikeuksiin ja voimaannuttamiseen. Juuri näin.

Kansainvälinen yhteisö ja YK valmistautuvat parhaillaan tammikuussa alkaviin neuvotteluihin vuoden 2015 jälkeisistä kestävän kehityksen tavoitteista ja suuntaviivoista. Vuonna 2000 YK:ssa sovittujen kehityksen vuosituhattavoitteiden takaraja umpeutuu, ja syksyllä 2015 YK:ssa sovitaan uusista tavoitteista.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon esitteli viime torstaina (4.12.) New Yorkissa oman, vuoden 2015 jälkeisen kestävän kehityksen asialistaa ja valmisteluja koskevan niin sanotun synteesiraporttinsa (nimeltään The Road to Dignity by 2030: ending Poverty, transforming All Lives and Protecting the Planet –Synthesis Report of the Secretary-General on the Post-2015 Agenda.)

Vapaasti suomennettuna raportin nimi "Ihmisarvon saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä: poistetaan köyhyys, muutetaan ihmisten elämä paremmaksi ja suojellaan maapalloa" kertoo, miten valtavaan haasteeseen YK:n, hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen on kyettävä vastaamaan. Näin valtavan haasteen edessä tarvitsemme kaikki toimijat mukaan.

Raportissa todetaan, että ketään ei jätetä jälkeen (leave no one behind). On erityisesti otettava huomioon eniten tarvitsevat ihmiset, ryhmät ja maat. Nyt on ennen kaikkea naisten vuosisata: ihmiskunnan mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä, jos puolet väestöstä jätetään toiminnasta ja kehityksestä sivuun.

Naisten oikeuksien toteutuminen ja naisten aseman parantaminen ovat ehdoton edellytys kaikkien kehitystavoitteiden saavuttamisessa. Ihmiskunnalla ei ole varaa jättää naisten ja tyttöjen potentiaalia hyödyntämättä.

Kirjailija Jari Tervon sanoin: "Naiset ovat maailman suurin syrjitty vähemmistö - eivätkä he edes ole vähemmistö."

Suomelle sukupuolten tasa-arvo on keskeinen ulkopoliittinen tavoite ja naisten tukeminen keskeinen kehityspoliittinen painopiste. Sen takia Suomi tukee vahvasti YK:n tasa-arvojärjestöä UN Womenia, ja sen kansallinen tukiyhdistys Suomen UN Women on meidän tärkeä kumppanimme Suomessa.

Suomi on tällä hetkellä UN Womenin suurin rahoittaja. Teemme UN Womenin kanssa läheistä yhteistyötä, jotta naisten asema ja oikeudet tulevat keskeisesti esiin tulevalla post-2015-kehitysagendalla.

Suomen keskeisenä tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen sekä naisten täysivaltainen osallistuminen ja johtajuus niin päätöksenteossa ja talouselämässä kuin rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä.

Olen erityisen iloinen, että UN Women kutsui ministeri Elisabeth Rehnin arvovaltaiseen neuvoa-antavaan ryhmään, joka auttaa YK:n pääsihteeriä ja UN Womenia laatimaan raportin  naiset, rauha ja turvallisuus –päätölauselman (pl 1325) 15-vuotistoimeenpanosta. Tämäkin raportti saadaan mukaan post-2015-päätöksiin.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi aikakautemme laajimmista ja pahimmista ihmisoikeusloukkauksista.

Esimerkkejä:

  • Tälläkin hetkellä 600 miljoonaa naista elää maissa, joissa lainsäädäntö ei suojele heitä kotona tapahtuvalta väkivallalta.
  • Kehitysmaissa joka kolmannen tytön lapsuus päättyy avioliittoon ja raskauden ja synnytyksen aiheuttamat komplikaatiot ovat 15-19 -vuotiaiden tyttöjen yleisin kuolinsyy.
  • Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 15-19 -vuotiailla tytöillä on 6-kertainen riski saada hiv-tartunta kuin samanikäisillä pojilla
  • Myös Suomessa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vähätellään, vaikka olemme EU:n tilastojen kärkimaita. Tuoreen eurooppalaistutkimuksen mukaan vain 9% vastaajista Suomessa piti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa yleisenä, vaikka 47% vastaajista ilmoitti kokeneensa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa.
  • EU:ssa 27-28% vastaajista piti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa yleisenä, kun väkivaltaa oli kokenut 28-33%.

Asenteiden on muututtava. Niin naisten kuin miesten asenteiden. Ilman miehiä ja poikia tasa-arvoa ei saavuteta vuoteen 2030 mennessä.

UN Womenin maailmanlaajuinen sosiaalisen median kampanja HeForShe on yksi tapa tehdä tietä muutokselle ja tuoda sille huomiota. Suomessa kampanjaa johtaa Suomen UN Women ja olen iloinen siitä, että ministerikollegani Erkki Tuomioja ja ulkoministeriön johto sekä SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne ovat näkyvästi liittyneet kampanjaan. Mukaan voi rekisteröityä esimerkiksi Suomen UN Womenin sivuilta: www.heforshe.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.).

YK:n pääsihteeri toteaa post-2015-synteesiraportissaan, ettei ihmisarvoa ja maapallon kestävyyttä voi toteuttaa millään yksinkertaisella kaavalla, koska kestävä kehitys on monimutkaisten asioiden summa ja kaikki riippuu kaikesta.  Perustaksi hän asetti hallitustenvälisen avoimen työryhmän aiemmin tänä vuonna julkaiseman 17  kohdan tavoitteiston. Useimpiin tavoitteista sisältyy sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeuksien edistäminen läpileikkaavana teemana, sekä omana erillisenä tavoitteenaan.

Pääsihteeri totesi raporttinsa julkistamistilaisuudessa, että toimeenpano on uuden kehitysagendan todellinen koetinkivi. Hän toivotti tervetulleeksi kestävän kehityksen rahoituskomitean (ICESDF) raportin – komitean, jota muuten suurlähettiläs Pertti Majanen ansiokkaasti toisena rinnakkaispuheenjohtajana johti - ja painotti, että kaikki eri rahoitusvirrat on hyödynnettävä kestävässä kehityksessä. Tavoitetason on oltava korkealla, ja Addis Abebassa Etiopiassa ensi vuoden heinäkuussa pidettävällä rahoituskonferenssilla on tässä tärkeä rooli.

Kaikilla valtioilla on oma vastuunsa kansallisten varojen osalta. Julkisia varoja tulee käyttää niitä eniten tarvitseville. Onkin erittäin tärkeää, että naisten oikeuksien toteuttamiseen myös budjetoidaan varoja. Pelkät, kauniit juhlapuheet ja sosiaalisen median kampanjointi eivät riitä.

  • Pääsihteeri mainitsee tärkeät sektorit eli naisten yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus koulutukseen, rahoitukseen, maanomistukseen ja muihin taloudellisen voimautumisen edellytyksiin.
  • Erityisen hidasta on ollut naisten ja tyttöjen osallistuminen tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla. Myös tyttöjen harrastusmahdollisuuksien lisääminen on valtavan tärkeää. Varsinkin liikunnan harrastaminen on monille maailman tytöille vielä kaukainen haave. Naisia kautta historian hillitty ja hallittu rajaamalla liikkumatilaa, mahdollisuuksia ja oikeutta päättää omasta ruumiistaan.

Meidän tehtävämme on rakentaa maailmaa, jossa sukupuoli ei enää määritä, miten omaa lahjakkuuttaan, osaamistaan ja mielenkiintoaan voi kohdistaa. Näistä sanoista tekoihin!

ihmisoikeudet