Utvecklingsminister Hautalas tal under konsultationsmötet Conflict, Violence and Disaster

Utvecklingsminister Heidi Hautalas tal under konsultationsmötet Conflict, Violence and Disaster i Helsingfors den 13 mars 2013.