Kanerva: Finlands utrikespolitik står inför utmaningar

Utrikesminister Ilkka Kanerva gav en översikt över aktuella utmaningar i den finländska utrikespolitiken i sitt tal till försvarskursföreningen Maanpuolustuskurssiyhdistys den 1 november. Syftet med den separata Natoutredningen i samband med beredningen av den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen är att erbjuda så sanningsenlig information som möjligt om effekterna av ett medlemskap som underlag för den allmänna debatten.

Kanerva belyste också utsikterna för Finlands, Sveriges och Norges utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete inom krishantering samt Finlands och EU:s förbindelser med Ryssland.

Minister Kanervas tal på finska