Minister Tuomiojas tal vid London School of Economics

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal om EU:s roll i internationella ärenden
London School of Economics, den 8 november 2011