EU:s uttalande på världsaidsdagen

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki framförde uttalandet Making further progress om Europeiska unionens kamp mot hiv/aids vid ett internationellt seminarium i Helsingfors på världsaidsdagen den 1 december.

EU:s uttalande Making further progress