Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajan Irma Ertmanin Khiam-raportin luovuttamistilaisuudessa pitämä puhe


Herra Pääministeri,


Valtioneuvoston kanslia asetti 15.9.2006 asiantuntijatyöryhmän tutkimaan Khiamin partiotukikohdan tuhoutumista. Työryhmälle annettiin tehtäväksi analysoida ja arvioida partiotukikohdan tuhoamisesta annettuja Israelin selvitystä ja YK:n raporttia. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli pitää yhteyttä kapteeniluutnantti Jarno Mäkisen omaisiin. Työryhmän jäsenet edustivat valtioneuvoston kansliaa, ulkoasiainministeriötä, puolustusministeriötä ja pääesikuntaa.

Israelin asevoimat tuhosi 25.7.2006 noin kello 19.30 paikallista aikaa Khiamin kylän läheisyydessä Libanonissa sijainneen YK:n partiotukikohdan. Iskussa kuoli neljä UNTSO-operaatiossa palvellutta sotilastarkkailijaa. Menehtyneiden joukossa oli suomalainen kapteeniluutnantti Jarno Mäkinen. Muut tarkkailijat olivat Itävallasta, Kanadasta ja Kiinasta.

Bunkkeriin osui Israelin pudottama 500 kilon GPS-ohjautuva täsmäpommi. Osuman vaikutuksesta bunkkeri romahti ja sisällä olleet tarkkailijat menehtyivät välittömästi.

Työryhmän käytössä ovat olleet sekä Israelin selvitys että YK:n raportti. Israel luovutti oman raporttinsa Suomen käyttöön 15.9 ja YK 29.9. Raporttien pohjalta työryhmä laati molemmille tahoille kirjallisia lisäkysymyksiä, joihin ei kuitenkaan ole saatu vastauksia.

Israel on myöntänyt, että sotilastarkkailijoiden menehtyminen oli seurausta IDF:n tekemästä toiminnallisesta virheestä. Israelin selvityksen mukaan paikalla toimineella israelilaisella divisioonatason maalituskeskuksella oli tietokoneongelma, minkä johdosta keskus joutui siirtämään tiedot maalitusjärjestelmään manuaalisesti. Manuaalisen tietojen syöttämisen yhteydessä tapahtuneen virheen johdosta Khiamin partiotukikohdan tietoja ei syötetty järjestelmään YK:n aseman tietoina. Virheen johdosta partiotukikohdan sijaintipaikka valittiin niiden maalien joukkoon, joita vastaan IDF suuntasi maahyökkäystä edeltäneen tulivalmistelun.

Israelin hallitus on ilmoittanut ottavansa vastuun tapahtuneesta, esittänyt asiaa koskevat pahoittelut ja anteeksipyynnön sekä todennut ryhtyvänsä toimenpiteisiin, jotta vastaavilta virheiltä voitaisiin tulevaisuudessa välttyä.

YK:n raportti tukee Israelin antamaa selvitystä. YK:n tutkintalautakunta haastatteli Israelin puolustusministeriön, asevoimien ja ulkoministeriön edustajia, mutta ei päässyt pyynnöistään huolimatta haastattelemaan taktisen tason henkilöstöä. Tutkintalautakunnan mukaan YK:n oma henkilöstö oli noudattanut kaikkia normaaleja toimintatapoja eikä olisi voinut ryhtyä sellaisiin lisätoimenpiteisiin, jotka olisivat muuttaneet tapahtumien kulkua.

Asiantuntijatyöryhmä pitää sinänsä myönteisenä, että Israel ja YK luovuttivat aineistonsa menehtyneitä sotilastarkkailijoita edustavien valtioiden käyttöön. Työryhmä katsoo, että Israelin ja YK:n raportit ovat loogisia, mutta eivät kattavia. Niiden perusteella ei ole mahdollista muodostaa täydellistä kuvaa Khiamin partiotukikohdan tuhoutumisen kaikista yksityiskohdista. Kuvan muodostamista vaikeuttaa myös se, että tapahtumapaikkaa ei eristetty tutkimuksia varten välittömästi pommituksen jälkeen.

Asiantuntijatyöryhmä ei voi käytettävissä olevan aineiston perusteella kyseenalaistaa Israelin esittämää selvitystä, jonka mukaan partiotukikohta tuhoutui virheen seurauksena eikä myöskään ole näyttöä siitä, että YK:ta vastaan olisi hyökätty tarkoituksellisesti. Toisaalta Israelin antamaan selvitykseen sisältyy sotilastekniseltä kannalta katsottuna kysymyksiä herättäviä piirteitä. Näyttää siltä, että IDF:n johtamis- ja yhteysupseeritoiminnassa olisi tapahtunut virhe, kun YK-asemien sijaintia ei täsmällisemmin selostettu alueelle saapuneelle uudelle divisioonalle.

Israelin olisi pitänyt huolellisemmin tarkistaa ilmavoimien maalitus sen jälkeen, kun UNIFIL:in yhteydenpitokanavia pitkin oli saatu varoituksia YK:n asemien turvallisuutta uhkaavista pommituksista. Israel on todennut tapahtuman johtuneen toiminnallisesta virheestä. Esitetyn perusteella asiantuntijatyöryhmä pitää epätodennäköisenä, että yksittäiselle henkilölle voisi seurata rikosoikeudellista vastuuta tapahtuneesta.

Yleisemmällä tasolla voi todeta, että laittomien aseellisten ryhmien toiminta YK:n asemien välittömässä läheisyydessä sekä YK:n asemien lähelle, tai niitä kohti suunnattava tulitus vaarantaa vakavasti YK-henkilöstön turvallisuuden. Tällaisten ryhmien toimintaa rauhanturvaajien asemien tuntumassa ei tule sallia. Tulevaisuudessa tähän ongelmaan tulee kiinnittää erityistä huomiota operaatioiden mandaattia ja suojavyöhykkeitä määriteltäessä sekä operaatioiden toiminnassa.

 

Herra Pääministeri,


saatuaan työnsä päätökseen asiantuntijatyöryhmä luovuttaa kunnioittavasti Teille laatimansa arvion.

 

 

Irma Ertman

Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja