Anförande av understatssekreterare Huhtaniemi vid Östersjödiskussion i Vilnius

Anförande av handelspolitiske understatssekreteraren Pekka Huhtaniemi vid en Östersjödiskussion i Vilnius den 11 september 2009.