Statsrådets redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna (2009)

Statsrådets redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna

Statsrådets redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna (2009)(PDF, 726 kB)

Politiken för de mänskliga rättigheterna utgör en central del av regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska verksamhet. I enlighet med regeringsprogrammet arbetar regeringen för att de mänskliga rättigheterna, demokrati, rättsstatsprincipen och en hållbar utveckling skall genomföras i hela världen.