UM Mobiltjänster

UM Mobiltjänster (Öppnar nytt fönster)

Utrikesministeriet vill med hjälp av textmeddelanden på mobiltelefonen ännu bättre än tidigare betjäna alla finländare och dem som permanent är bosatta i Finland. Servicen har utvecklats att särskilt betjäna dem som på sina resor på olika håll i världen behöver hjälp med pass- och konsulära ärenden eller i krissituationer.

informationssamhälle