Budgetförslag för utrikesministeriet 2016

Anslagen i utrikesministeriets budgetförslag för det egna förvaltningsområdet för år 2016 uppgår sammanlagt till 1 003 miljoner euro.

Budgetpropositionen 2015: Huvudklass 24, utrikesministeriets förvaltningsområde (Öppnar nytt fönster) (PDF på finska)

För mera information: ekonomidirektör Risto Hakoila, tfn 0295 351 287 och ekonomiplaneringschef Katja Bordi, tfn 0295 351 284, för utvecklingssamarbetets del avdelningschef Pekka Puustinen, tfn 0295 350 560, och i fråga om samarbetet kring Östersjön, Barents hav och det arktiska området enhetschef Marja Liivala, tfn 0295 351 727.