Budgetförslag för utrikesministeriet 2015

Budgetförslag för utrikesministeriet 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslås sammanlagt 1 190 miljoner euro för utrikesministeriets förvaltningsområde.

Budgetpropositionen 2015: Huvudklass 24, utrikesministeriets förvaltningsområde (PDF på finska)


För mera information:
ekonomidirektör Risto Hakoila, tfn 0295 351 287 och ekonomiplaneringschef Katja Bordi, tfn 0295 351 284, angående utvecklingssamarbetet enhetschef Timo Olkkonen, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 0295 350 945 och angående samarbetet kring Östersjön, Barents och de arktiska områdena enhetschef Marja Liivala, tfn 0295 351 727.