Ungdomsgruppens ställningstagande angående utrikes- och säkerhetspolitiken

Ungdomsgruppens ställningstagande angående utrikes- och säkerhetspolitiken (Öppnar nytt fönster) (PDF på finska)

Läs mera: Ungdomsgruppens ställningstagande har en global syn på säkerhetspolitiken (utrikesministeriet, nyheter 28.1.2009)

säkerhet och trygghet