Twinning-broschyr

TAIEX-broschyr

TAIEX-broschyr  (320 kB)

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) är ett program för tekniskt bistånd som finansieras av Europeiska unionen. Det inrättades år 1996.