Säker resa! – broschyr

Säker resa! – broschyr

Säker resa! – broschyr, resesäkerhetsanvisningar (PDF, utrikseministeriet)

Mera omfattande resesäkerhetsanvisningar som utarbetats av delegationen för resesäkerhet.