Principer för skatteansvar i Finlands utvecklingsamarbete med den privata sektorn

Principer för skatteansvar i Finlands utvecklingsamarbete med den privata sektorn är ett led i genomförandet av Finlands handlingsprogram för beskattning och utveckling (2020–2023). Handlingsplanen gäller all finansiering till den privata sektorn ur medlen för utvecklingssamarbete.

 

Tax responsibility principles in Finland's development cooperation funding to the private sector (PDF)