Finlands utrikesförvaltningens strategi för mänskliga rättigheter

Finlands utrikesförvaltningens strategi för mänskliga rättigheter

Finlands utrikesförvaltningens strategi för mänskliga rättigheter (PDF)

 Bilaga - Finlands utrikesförvaltningens handlingsprogram för mänskliga rättigheter 2013-2015