Finlands prioriteringar under ordförandeskapet i Freedom Online Coalition 2021

Freedom Online Coalition (FOC) är den viktigaste mellanstatliga människorättsorganisationen för ett fritt, öppet och tryggt internet.  Finland innehar ordförandeskapet i organisationen 2021. 

Finlands prioriteringar under ordförandeskapet i Freedom Online Coalition 2021 (pdf, 1 sida, 486kb)