Strategi för cybersäkerheten i Finland

Strategi för cybersäkerheten i Finland

 Strategi för cybersäkerheten i Finland
(yhteiskunnanturvallisuus.fi PDF)
Statsrådets principbeslut 24.1.2013

Cybersäkerhetsstrategin kan läsas på finska, svenska och engelska på adressen: www.yhteiskunnanturvallisuus.fi

Läs mera: Strategi för cybersäkerheten i Finland klar (Pressmeddelanden 24.01.13 /försvarsministeriet)