Socialt skydd i Afrika: Fokus på jämställdhet och yttre påverkan

Socialt skydd är en mänsklig rättighet och en avgörande åtgärd för att skydda mot fattigdom och möjliggöra hållbar tillväxt. När nya instrument för social skydd utformas för nya utmaningar, som t.ex. yttre påverkan (klimathändelser, naturkatastrofer, pandemier, krig, konflikter, fördrivning), finns det ett behov av att förstå programmen bättre och att ta hänsyn till genuskonsekvenser.

Denna granskning omfattning syftade till att granska kunskapen om hur socialt skydd implementeras för att hantera jämställdhet och yttre påverkan i Afrika och vad som bör beaktas vid utbyggnaden av dessa program. Vi sökte i fem akademiska databaser och grå litteratur efter studier om socialt skydd och jämställdhet eller yttre påverkan. Vi genomförde 12 intervjuer med 14 experter från internationella organisationer och analyserade data med hjälp av tematisk innehållsanalys. Vi har granskat 140 fulltextartiklar. Få artiklar beskrev både yttre påverkan och kön. Studier tydde på att socialt skydd kan ha positiva effekter på stödet av kvinnors och flickors välbefinnande, men även vid yttre påverkan. Många luckor i tjänsterna identifierades dock, och socialt skydd måste bäddas in i ett fungerande system som också kan tillhandahålla kompletterande tjänster. Vi hittade få utvärderingar av socialskyddets effekter under yttre påverkan. Våra intervjuer bekräftade granskningsresultaten och indikerade både luckor och lovande tillvägagångssätt i Afrika. Sammantaget belyste resultaten vikten av att närma sig jämställdhet, yttre påverkan och funktionshinder tillsammans, och stärka kärnprogram och tjänster.

Rapport på engelska 

Social protection in Africa: A focus on gender equality and external shocks(Länk till en annan webbplats.)