Utredning om utvecklingssamarbete på utbildningsområdet

Finlands kompetens på utbildningsområdet är i världsklass. Detta borde synas tydligare i utvecklingssamarbetets prioriteringar och finansiering, framhåller utredningen ”Stepping Up Finland’s Global Role in Education”.

Under de senaste årtiondena har allt fler barn i utvecklingsländer fått gå i skola. Undervisningsresultaten är emellertid så dåliga att aktörer inom utvecklingssamarbetet nu talar om en global utbildningskris.

Finland representerar den andra ytterligheten med ett av världens mest ansedda skolsystem. Utredningen ”Stepping Up Finland’s Global Role in Education” om utvecklingssamarbete på utbildningsområdet rekommenderar att Finland tar en mer framträdande roll i att lösa utvecklingsländernas utbildningskris.

Utredningen utfördes på beställning av utrikesministeriet och har sammanställts av ekonomie doktor Ritva Reinikka, professor Hannele Niemi och undervisningsrådet Jukka Tulivuori.

Rapport: Stepping Up Finland's Global Role in Education

Pressmeddelande: Finland kunde ha en framträdande roll i att lösa utvecklingsländernas utbildningskris