Utredning om intersexuella personers erfarenheter av det finländska samhället

I en utredning som utarbetats på uppdrag av justitieministeriet och utrikesministeriet granskas erfarenheter av den finländska hälso- och sjukvården och det finländska samhället bland intersexuella personer och föräldrar till intersexuella barn.

Rapporten på engelska: No information or options (Öppnar nytt fönster) (pdf, 132 sidor, 1 Mb)