Utredning om skyldigheten till ömsesidigt stöd och bistånd i EU:s Lissabonfördrag

Utredning om skyldigheten till ömsesidigt stöd och bistånd i EU:s Lissabonfördrag 
(PDF 3389 kB)
(Öppnar nytt fönster)

Utrikesministeriet /Teija Tiilikainen 2008

Läs mera: EU:s säkerhetsgarantier har stark politisk och principiell betydelse för Finland (UM, pressmeddelanden 10.4.2008)

EU
krishantering
säkerhet och trygghet