Fredsmäkling - Finlands riktlinjer

Fredsmäkling - Finlands riktlinjer

Fredsmäkling - Finlands riktlinjer (PDF)
Utrikesministeriets utredning 6.5.2010

Den här utredningen av utrikesministeriet beskriver de internationella verksamhetsförutsättningarna för internationell fredsmäkling och olika sätt på vilka FInland kan stärka sin roll i sammanhanget. Vi ska ha ambitiösa mål, till exempel att vi kan tala om Finland som en stromakt eller mönsterland för fredsmäkling.