Thorvald Stoltenbergs rapport 2009 om nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete

De nordiska utrikesministrarna diskuterade vid ett möte i Oslo den 9 februari 2009 hur det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet kan utvecklas. Ministrarna mottog vid mötet en oberoende rapport som Norges före detta försvars- och utrikesminister Thorvald Stoltenberg utarbetat om samarbetet. Stoltenberg fick vid ett nordiskt utrikesministermöte i juni 2008 i uppdrag att utreda hur det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet kan utvecklas under de kommande 10-15 åren.

Rapporten på engelska (Öppnar nytt fönster) (PDF)

Rapporten på norska (Öppnar nytt fönster) (PDF)
Rapporten "Nordisk Samarbeid om Utenriks- og Sikkerhetspolitikk"

Inofficiell finsk översättning av rapporten (Öppnar nytt fönster) (PDF)


Läs mera: Ökat nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete (UM nyheter, 9.2.2009)

säkerhet och trygghet