Opinionsundersökning om utvecklingssamarbetet 2018

Finlandärnas åsikter om utvecklingssamarbetet / Juho Rahkonen och Petra Kantola 13.7.2018 (på finska)

Nästan 90 procent av finländarna anser att utvecklingssamarbete är viktigt. Enligt medborgarna har Finland överlägset mest att ge utvecklingsländer i frågor som gäller utbildning. Detta framgår av en opinionsundersökning som Taloustutkimus gjort för utrikesministeriet.  

Infografik (på finska)