Rättighetsperspektiv på utveckling

Syftet med dessa engelskspråkiga anvisningar är att stödja tillämpandet av ett rättighetsperspektiv i utvecklingssamarbetet. Anvisningarna öppnar begrepp som har att göra med rättighetsperspektivet och erbjuder praktiska råd åt utrikesministeriets tjänstemän och partner för hur de mänskliga rättigheterna kan och ska beaktas.

Att främja de mänskliga rättigheterna är ett aktuellt mål för Finlands utvecklingspolitik och rättighetsperspektivet i utvecklingssamarbetet är en metod att uppnå global fred, stabilitet, rättvisa och hållbar utveckling.

När utvecklingssamarbetet genomförs innebär rättighetsperspektivet att de mänskliga rättigheterna konsekvent integreras i varje skede av processen. Finland har förbundit sig till att stärka de mänskliga rättigheterna med hjälp av utvecklingssamarbete och att göra det på ett sätt som främjar jämlikhet, deltagande, transparens och redovisningsskyldighet.

Därtill strävar Finland medvetet efter att stärka kapaciteten hos rättighetsinnehavarna, skyldighetsbärarna och andra aktörer så att de kan handla aktivt för att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas.

Anvisningarna innehåller definitioner av rättighetsperspektivet och Finlands syn på hur det ska genomföras. Anvisningarna gäller alla utvecklingssamarbetets viktigaste former: bilateralt samarbete, multilateralt samarbete, det civila samhällets samarbete och den privata sektorns instrument. Anvisningarna behandlar också politisk dialog som stöd för rättighetsperspektivet.

Human Rights Based Approach in Finlands Development Cooperation - Guidance Note 2015 (pdf, 32 sidor, 1,18 Mbyte) (Öppnar nytt fönster)

hållbar utveckling
mänskliga rättigheter