Statrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

I redogörelsen bedöms Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld och presenteras prioriteringarna och målen i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Genom att förverkliga dessa stärker statsrådet Finlands säkerhet och främjar dess välfärd.

Statrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (pdf, 461 kb, 36 sidor)