Globaliseringen och Finland – Statsrådets utredning till riksdagen om globaliseringen

Globaliseringen och Finland – Statsrådets utredning till riksdagen om globaliseringen (Öppnar nytt fönster) (PDF)

Se även: Rapport från världskommissionen för den sociala dimensionen av globaliseringen (24.2.2004)

Riksdagens utrikesutskott begärde den 5 oktober 2000 med stöd av grundlagens 97 § 1 mom. en utredning av statsrådet om Finlands policy för att styra globaliseringen. I sin begäran noterade utskottet att globaliseringsfrågor står högt på agendan i internationella fora och att det är viktigt att engagera riksdagen i den politiska debatten om globaliseringen i Finland.

Utrikesministeriet svarade den 19 juni 2001 på utrikesutskottets begäran med utredningen ”Kontrollen av globaliseringen och Finland - Utrikesministeriets utredning till riksdagens utrikesutskott av Finlands politiska linjedragningar i anslutning till kontrollen av globaliseringen” (USP 12/2001 rd).