Finnish Water Way – Finlands internationella strategi för vattensektorn

Målet för Finlands internationella strategi för vattensektorn (Finnish Water Way) är en ansvarsfull och rättvis vattenförsörjning globalt. Strategin som löper fram till 2030 fokuserar på hållbar förvaltning av vattenresurser.

Finnish Water Way – Finlands internationella strategi för vattensektorn (PDF)

Verksamhetsplan