Utvärdering av Finlands handelsrelaterade utvecklingssamarbete publicerad

Projekt inom ramen för Finlands handlingsplan för handelsrelaterat utvecklingssamarbetet (Aid for Trade Action Plan) har gett resultat och påverkat sektorer där Finland har en konkurrensfördel.

Läs mera om utvärderingen (referat på svenska):

Utvärderingsrapport (PDF, 272 sidor, 343 Kt)

handel