Chefen för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women besöker Finland

Chefen för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women besöker Finland

Chefen för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka besöker Finland den 25–26 februari.

Under sitt besök Phumzile Mlambo-Ngcuka republikens president Sauli Niinistö, utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen och social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee. Mlambo-Ngcuka deltar också i årssamtalet mellan Finland och UN Women vid utrikesministeriet under ledning av understatssekreterare Elina Kalkku

Under samtalet behandlas det omfattande samarbetet mellan Finland och UN Women. Finland är en av jämställdhetsorganisationens främsta samarbetspartner och finansiärer. Att stärka kvinnors och flickors ställning och rättigheter hör till prioriteringarna i Finlands utrikespolitik. 

Under samtalet diskuteras också mötet i mars i FN:s Kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW) där huvudtemat i år är betydelsen av sociala trygghetssystem, offentlig service och hållbar infrastruktur för jämställdhet och kvinnors egenmakt. Till exempel har tillgången till hälsovårdstjänster en avgörande betydelse för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som Finland arbetar för genom sin utvecklingspolitik.

President Niinistö hör till UN Womens stödgrupp HeForShe IMPACT Champions. Gruppens medlemmar har lovat arbeta för jämställdhet och uppmuntra i synnerhet män och pojkar att delta i jämställdhetsarbetet.
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.