Chefen för FN:s kontor för projekttjänster UNOPS besöker Finland

Chefen för FN:s kontor för projekttjänster UNOPS besöker Finland

Chefen för FN:s kontor för projekttjänster (United Nations Office for Project Services, UNOPS) Grete Faremo besöker Finland den 26–27 februari. UNOPS erbjuder tjänster i anslutning till projekthantering, infrastruktur och upphandling. Organisationen är intresserad av att utveckla sitt samarbete med Finland.

UNOPS har sitt högkvarter i Köpenhamn och har till uppgift att stödja FN-organens verksamhet inom utveckling, humanitärt bistånd och fredsbevarande. UNOPS bygger också upp infrastruktur som stöder utveckling i bräckliga och konfliktdrabbade stater, till exempel skolor, sjukhus och vägar. Den erbjuder utvecklingsländer expertis om upphandlingar och hjälper dem med projekthantering.

Under sitt besök träffar Faremo utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen och understatssekreterare Elina Kalkku. Faremo är huvudtalare under ett lunchmöte som ordnas av utrikesministeriet som handlar om nordiskt samarbetet kring FN:s upphandlingar. Faremo ska också besöka FN:s labb för teknisk innovation i Esbo.

UNOPS är intresserad av att stärka sitt partnerskap med Finland. Förra året inleddes samarbete med organisationen kring Finlands investeringsstöd för utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF). Genom samarbetet stöder UNOPS myndigheter i utvecklingsländer, i synnerhet för att stärka upphandlingsverksamheten. Finland har understött UNOPS program Enhanced Integrated Framework för att stödja de minst utvecklade ländernas deltagande i internationell handel.

Ytterligare upplysningar: Tanja Grén, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 351 683 (Faremos besök), och Eija Palosuo, informatör, tfn +358 295 351 961 (intervjuförfrågningar)

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

FN