Chefen för FN:s kontor för katastrofriskreducering till Finland

Chefen för FN:s kontor för katastrofriskreducering till Finland

Chefen för FN:s kontor för katastrofriskreducering (UNISDR), biträdande generalsekreterare Mami Mizutori, och direktör Kirsi Madi besöker Finland den 11–12 februari 2019.

UNISDR arbetar för bättre katastrofberedskap särskilt i utvecklingsländer. Finland stöder organisationens verksamhet med en miljon euro om året.

Under de senaste åren har antalet dödsoffer i katastrofer sjunkit tack vare bättre beredskap, men de ekonomiska förlusterna har ökat betydligt. Som katastrofer räknas kriser orsakade av människan, såsom kemikalie- och oljeolyckor, samt naturkatastrofer.

Klimatförändringen ökar särskilt antalet naturkatastrofer och de ekonomiska förlusterna. År 2018 fick översvämningar, torka, stormar och skogsbränder konsekvenser för uppemot 60 miljoner människor enligt UNISDR. Genom att på förhand bereda sig på katastrofer kan länderna nå betydande inbesparingar.

Finland har kommit långt när det gäller krisberedskap och deltar aktivt i FN-samarbetet för att minska katastrofrisker. Under sitt besök för Mizutori diskussioner med president Tarja Halonen, inrikesminister Kai Mykkänen och representanter för utrikes- och inrikesministeriet. Hon träffar också riksdagsledamöter och bekantar sig med finländsk kompetens inom meteorologi och miljömätning.

Ytterligare information: Claus Lindroos, enhetschef, utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 40 1321416 (besöket), Eija Palosuo, informatör, tfn +358 295 351 961 (intervjuförfrågningar)

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.