Chefen för FN:s kontor för projekttjänster besöker Finland

Chefen för FN:s kontor för projekttjänster besöker Finland

Chefen för FN:s kontor för projekttjänster (UNOPS) Grete Faremo besöker Finland den 22 november.

UNOPS chef Grete Faremo ska hålla ett anförande under evenemanget Slush och har i samband med det ett möte med utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Under sitt besök möter hon också utrikesministeriets understatssekreterare Elina Kalkku.

Samarbetet mellan UNOPS (United Nations Office for Project Services) och Finland har ökat betydligt under det senaste året. UNOPS ska öppna ett kontor för sitt program för sociala investeringar (Social Impact Investing Initiative, S3I) i Helsingfors. Dessutom flyttas ledningen för UNOPS globala innovationsarbete till Finland.

UNOPS program för sociala investeringar ska främja de globala målen för hållbar utveckling i utvecklingsländer. Programmet fokuserar på stora infrastrukturprojekt inom tre sektorer: förnybar energi, förmånligt boende och hälsa. Programmets roll är att agera projektutvecklare, det vill säga utveckla projekt så att de blir lönsamma att investera i och på så vis lockar privata investerare.

UNOPS, vars högkvarter ligger i Köpenhamn, har till uppgift att stödja FN-organens verksamhet inom utveckling, humanitärt bistånd och fredsbevarande. UNOPS erbjuder också utvecklingsländerna experthjälp i fråga om upphandling och stöder dem i projektförvaltning.

Ytterligare information: Jarmo Sareva, innovationsambassadör, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 350 418 (om UNOPS byrå i Finland), Tanja Grén, ambassadråd, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 351 683 (om UNOPS-chefens besök), och Kuutti Koski, kommunikationsplanerare, tfn +358 295 350 206 (intervjuförfrågningar)

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.