Turné om möjligheter på den amerikanska marknaden 2019

Turné om möjligheter på den amerikanska marknaden 2019

Utrikesministeriet ordnar tillsammans med Team Finland-aktörer och Förenta staternas ambassad i Finland en så kallad roadshow i olika landskap. Målet för turnén är att stärka de bilaterala handelsekonomiska relationerna mellan Finland och USA genom att öka handeln, investeringarna och innovationssamarbetet.

Turnén bjuder på information om de kommersiella möjligheterna på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på utbyte av praktiska erfarenheter om verksamheten på den amerikanska marknaden och av konkreta tips samt på information om vad som krävs för ett framgångsrikt marknadstillträde och om vilka saker som bör beaktas. Deltagarna får information om Team Finland-tjänsterna och om andra tjänsteleverantörer som hjälper företag med marknadstillträdet.

Turnén uppmärksammar samtidigt 100-årsjubileet av de diplomatiska förbindelserna mellan Finland och USA 2019.

”USA är Finlands viktigaste handelspartner utanför EU och också ett av de populäraste investeringsobjekten för finländska företag. Jag uppmuntrar företag och olika aktörer att utnyttja de möjligheter till handelssamarbete och annat samarbete som USA erbjuder för att skapa starkare handelsrelationer för de kommande åren”, konstaterar Anne-Mari Virolainen, utrikeshandels- och utvecklingsminister.

Turnén inleds den 9 april med ett evenemang i Åbo. Information om datumen för de andra orterna ges senare.

Närmare program för evenemanget i Åbo finns på webbplatsen för Turku Business region https://turkubusinessregion.com/tapahtuma/international-business-session-on-u-s-market/ Medierna är välkomna att följa evenemangets öppningsanföranden.

Platser

  • Åbo 9.4.2019

  • Uleåborg

  • Lahtis

  • Björneborg

  • Villmanstrand

  • Rovaniemi

  • Kuopio

  • Helsingfors

Ytterligare information: Miia Rantanen, ambassadråd, enheten för Nordamerika.  tfn +358 295 350 056. 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.