Internationella partnerskapet för kontroll av kärnvapennedrustning håller expertmöte i Finland

Internationella partnerskapet för kontroll av kärnvapennedrustning håller expertmöte i Finland

Utrikesministeriet och Strålsäkerhetscentralen står värdar för ett expertmöte för internationella part-nerskapet för kontroll av kärnvapennedrustning (International Partnership for Nuclear Disarmament Verification, IPNDV) på Finlandiahuset den 5–7 mars 2019.

Partnerskapet startades på initiativ av Förenta staterna och höll sitt första möte i Washington 2015. Syftet är att främja kärnvapennedrustning. Både kärnvapenstater och stater utan kärnvapen ingår i partnerskapet, som består av totalt 26 stater.

Kärnvapennedrustning är inte möjlig utan effektiv kontroll. Vikten av kontroll ökar och kontrollens pålitlighet kan stärkas genom deltagandet av stater utan kärnvapen.

I verifieringen av vapenkontrollavtal har man hittills koncentrerat sig på att övervaka och kontrollera efterlevnaden av kvantitativa begränsningar av kärnvapen och bärare av sådana vapen. Partnerskapet för kontroll av kärnvapennedrustning har som mål att utveckla metoder och tillvägagångssätt för att säkerställa att kärnvapnen tas i sär och deras komponenter förstörs.

Finland har varit med i partnerskapet sedan det grundades. Från Finland deltar såväl utrikesministeriet, Strålsäkerhetscentralen som Försvarsmakten.

Ytterligare information: Jarmo Viinanen, ambassadör, utrikesministeriet, tfn 0295 352028, och Kari Peräjärvi, ledande sakkunnig, Strålsäkerhetscentralen, tfn 09 759 887 05

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi och Strålsäkerhetscentralens fornamn.efternamn@stuk.fi.