Ryssland utvisar nio personer som arbetar vid Finlands ambassader i Ryssland och meddelade att landet stänger Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg

Rysslands utrikesministerium informerade Finlands ambassadör Antti Helanterä om utvisningen den 6 juli i Moskva. Dessutom meddelade Ryssland att landet återkallar verksamhetstillståndet för Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg från och med den 1 oktober.

Ryssland utvisar sammanlagt nio personer som arbetar vid Finlands ambassad i Moskva och Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg.

Enligt Ryssland är dessa utvisningar en motaktion till det beslut Finland fattade tisdagen den 6 juni om att utvisa nio personer tillhörande den utsända personalen vid den ryska ambassaden i Finland. Dessa personer i underrättelseuppdrag utvisades från Finland på grund av verksamhet som strider mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

Rysslands utvisningsbeslut har inget samband med den verksamhet som bedrivits av de personer som arbetat vid Finlands beskickningar i Ryssland och som nu ska utvisas.

De utvisade personernas identitet är inte offentlig information. Utrikesministeriet informerar inte mer om ärendet.

Återkallandet av verksamhetstillståndet för Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg och svårigheterna med beskickningarnas bankkonton

Ryssland meddelade samtidigt att landet drar tillbaka sitt stöd för verksamheten vid Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg från och med den 1 oktober 2023. Finland kommer att bereda en åtgärd som baserar sig på reciprocitet.

Vid mötet med Rysslands utrikesministerium efterlyste ambassadör Helanterä en snabb lösning av de fortsatta problemen med bankkontona för Finlands beskickningar i Ryssland.

Mer information

  • Mikko Kivikoski, Biträdande avdelningschef för östavdelningen, +358 295 350 773

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi